home :: news :: hunde :: wurfplanung :: würfe :: champions :: impressum :: Datenschutz
xx

I-Wurf
*23.01.2017

Ch Cuiviénen Back to Black x Fionna of Firien Wood


Rüden Hündinnen
Ivas of Firien Wood

13 Wochen
homepage: klick und unter "Ivas"
Ijonna of Firien Wood "Jonna"
Isildur of Firien Wood "Keks"
Isilya of Firien Wood "Silya"
Ilarion of Firien Wood "Sanka"

Ifjallar of Firien Wood "Fjall"
Illuin of Firien Wood "Theo"

Isamur of Firien Wood "Lemmy"

Ian Bombadil of Firien Wood "Ian"


Ilar Galvin of Firien Wood "Dako"